Gudstjeneste Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.17.00

Til:6.12.2020 - kl.18.00

Sted:Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s adv Innsettelse kirkeverge og diakon
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Erlend Grønbeck
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Menighetsarbeid-Trosopplæring
Nattverd
Dåp