Gudstjeneste Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Trygve Magelssen
Organist: Grete Vargeid
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Menighetsarbeid - Diakoni
Nattverd