Gudstjeneste Bykirka

Praktisk informasjon

Fra:16.5.2021 - kl.19.00

Til:16.5.2021 - kl.20.00

Sted:Bykirka

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Sak 14,6-9
Offerformål: Bykirka
Nattverd