AVLYST - Covid 19 restriksjoner Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.00

Sted:Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Sindre Vegard Malmsten Steinkopf
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Joh 4,4-26
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp