Familiegudsteneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:30.8.2020 - kl.11.00

Til:30.8.2020 - kl.12.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13. sundag i treeiningstida
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Matt 25,14-30
Offerformål: Pilegrimsvegen