Gudsteneste Vestås kapell

Praktisk informasjon

Fra:28.7.2019 - kl.11.00

Til:28.7.2019 - kl.12.00

Sted:Vestås kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7. sundag i treeiningstida
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Mark 5,25-34