Gudstjeneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:4.10.2020 - kl.18.00

Til:4.10.2020 - kl.19.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. sundag i treeiningstida
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Matt 8,14-17
Offerformål: Stabburshella