Gudstjeneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.18.00

Til:22.11.2020 - kl.19.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste sundag i kyrkjeåret
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Matt 25,31-46