Gudstjeneste Bagnsbergatn

Praktisk informasjon

Fra:12.7.2020 - kl.11.00

Til:12.7.2020 - kl.12.00

Sted:Bagnsbergatn

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. sundag i treeiningstida
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Prekentekst: Luk 5,1-11