Gudstjeneste Vestås kapell

Praktisk informasjon

Fra:13.9.2020 - kl.12.00

Til:13.9.2020 - kl.13.00

Sted:Vestås kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15. sundag i treeiningstida
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Prekentekst: Fil 1,9-11
Offerformål: Veståskapellet