Gudstjeneste Reinli kapell

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2019 - kl.11.00

Til:24.2.2019 - kl.12.00

Sted:Reinli kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklåringsdag
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Luk 9,28-36