Gudstjeneste Soltun

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.00

Sted:Soltun

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesundag
Liturg: Tore Samuelsen
Organist: Ikke bestemt
Prekentekst: Joh 12,1-13