Konfirmasjonsgudsteneste Leirskogen kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:28.5.2017 - kl.11.00

Til:28.5.2017 - kl.12.00

Sted:Leirskogen kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sundag før pinse
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Joh 15,26-27