Temagudsteneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Helgemessesundag
Liturg: Maria Walfridsson
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Matt 5,1-12