Temagudsteneste Vestås kapell

Praktisk informasjon

Fra:8.9.2019 - kl.12.00

Til:8.9.2019 - kl.13.00

Sted:Vestås kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13. sundag i treeiningstida
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Apg 6,1-7