Dialogmøte mellom trossamfunn i Valdres 16. okotber kl. 10.00-13.00 på Vikatunet, Fagernes

Gravplassmyndighetene (kirkelige fellesråd) i Valdres inviterer representanter for alle tros og livssynssamfunn som er aktive i kommunene til dialogmøte om gravferdstjenestene i kommunene.

Dialogmøtet  er et møte som skal gjennomføres jevnlig og målet er dialog om erfaringer og behov som de enkelte kan ha i forbindelse med gravferd.

Vi har i år invitert rådgiver gravplassaker, Åse Skrøvseth, til å komme med temaene: Kremasjon og askespredning.

Målgruppen er: Tros- og livssynssamfunn, gravferdsbyrå, ansatte og andre som arbeider innen gravferdsforvaltningen i Valdres.

VELKOMMEN!

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15