En lørdagskveld med Madonnaen i Hedalen

Valdresmusea inviterte, sist lørdag, til foredrag om Hedalsmadonnaen. Kunsthistoriker Elisabeth Andersen ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) var invitert som foredragsholder. Andersen har arbeidet ved NIKU i 10 år og er blant dem som kjenner Hedalsmadonnaen aller best.

32 interesserte fikk denne kvelden en grundig innføring i Madonnaens liv og skjebne i både historisk, kunstnerisk, teologisk og folkelig sammenheng.

Ved å følge denne lenken  finner du Anne Hilde Øigarden sin omtale av foredraget.

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15