Bangsbergatn egner seg godt for dåp

Søndag 16. juli var det, tradisjonen tro, friluftsgudstjeneste på Bangsbergatn - denne gang med feiring av to dåpsbarn.

Det regnet hele natten - men søndagen opprant frisk og god - overskyet men med oppholdsvær.  I løpet av gudstjenesten sprakk skylaget opp og sola varmet etterhvert godt. 

Det ble ringt inn til gudstjeneste og Signe prest ønsket velkommen til 2 dåpsfølger og kyrkjelyden forøvrig. Vi sang i kor med kubjellene rundt oss - humla suste, 2 flotte jenter ble båret til dåpen og etterpå var det kirkekaffe. En riktig så god søndag var dette. Tusen takk til alle som deltok.

 Gode medhjelpere i gudstjenesten er viktig.

Ett av dagens to dåpsbarn, på Bagnsbergatn.

 

 

Klokker Oddleiv ringer inn til gudstjenesten.


Neste år til samme tid er det på Ulekyrkjetomta det blir friluftsgudstjeneste.
Foto: Kjell Einar Kana og LBV 

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15