Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Postadresse

Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn

Besøksadresse

Tingvollbakkin 9, U-etg på kommunehuset i Bagn

Kontaktinformasjon

Telefon: 61 34 85 80 http://kirken.no/sor-aurdal

Personer

 • Sokneprest i Bagn, Begnadalen og Hedalen

  Signe Elisabeth Kvåle 917 91 233 Klikk for å vise e-post
 • Sokneprest, Leirskogen og Reinli

  Ellen Oddveig Rudi 94865195 Klikk for å vise e-post
 • Kirkeverge

  Liv Barbro Veimodet 61 34 85 80/416 74 669 Klikk for å vise e-post
 • Kantor i Sør-Aurdal

  Anders Løberg 901 02 180 Klikk for å vise e-post
 • Kontorfullmektig

  Toril Grønhaug 61 34 85 82 Klikk for å vise e-post
 • Kirketjener i Bagn og Reinli

  Tore Bergli 905 46 827
 • Kirketjener, Leirskogen

  John Erling Blad 988 50 499
 • Kirketjener, Begnadalen

  John Erling Blad 98850499
 • Kirketjener i Hedalen

  Knut Erik Digene 977 49 013
 • Klokker i Bagn kyrkje

  Oddleiv Juvkam 958 80 585
 • Klokker i Reinli

  Marianne Haldis Jensen 406 44 910
 • Trosmedarbeider

  Helena Wright 951 78 041 Klikk for å vise e-post
 • Graver Bagn, Leirskogen, Reinli

  Oddleiv Juvkam 958 80 585
 • Graver i Begnadalen

  Asbjørn Bølviken 916 47 690
 • Graver, Hedalen

  Morten Berg 958 62 538

Lenker