Søndagsklubben på Skatval

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.17.00

Til:3.11.2019 - kl.19.00

Sted:Kirkestua på Skatval.

Arrangør: