Furuset kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2018 - kl.19.00

Til:14.2.2018 - kl.20.00

Sted:Furuset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Liturg: Steinar Tosterud
Organist: Madelen Jostad
Prekentekst: Matt 12,38-42
Offerformål: Menighetens eget arbeid
Merknader: Askeonsdagsgudstjeneste. Nattverd
Nattverd