Gudstjeneste Furuset kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.11.00

Til:13.5.2021 - kl.12.00

Sted:Furuset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Liturg: Karl Ove Jeppestøl
Organist: Michel Peter Joseph Helena Zelissen
Prekentekst: Luk 24,46-53
Offerformål: KirkeligResurssenter mot vold og seksuelle overgrep