Gudstjeneste Hovin kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Hovin kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i åpb.tiden
Liturg: Marit Rødningen Seines
Organist: Jorunn Aasen Devold
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Merknader: Velkommen til gudstjeneste i Åpenbaringstiden. Det er 2 barn som skal døpes og vi feirer nattverd sammen . Kirkeskyss: tlf. 909 11 205
Nattverd
Dåp