Konfirmasjon

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Hovin og Mogreina menigheter. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Konfirmasjonstiden i Hovin og Mogreina menigheter begynner i september og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste tidlig på høsten året etter (i 2021 er konfirmasjonsdagene 4-5 og 11-12. september i Hovin, 12. september i Mogreina).

Konfirmanttiden består av samlinger i grupper gjennom året med undervisning og praksis, og deltagelse på gudstjenester og konfirmantleir. Man kan velge mellom to ulike konfirmantleirer: HEKTA Lillehammer (helg i februar) eller HEKTA Kragerø (7 dager i august). Tidligere konfirmanter er generelt veldig fornøyd med konfirmanttiden og leir er en viktig grunn til dette!

For ungdommer med funksjonshemninger eller andre spesielle behov tilrettelegger vi et opplegg - konfirmasjon er for alle som ønsker det!