Konfirmasjon

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Hovin og Mogreina menigheter. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Konfirmasjonstiden i Hovin og Mogreina menigheter begynner i november og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste tidlig på høsten (de to første helgene i september i 2017). Konfirmasjonstiden består av undervisning i Jessheim kirke, deltagelse på et oppdrag og konfirmantleir.

Man kan velge mellom to ulike konfirmantleirer: HEKTA Lillehammer (3 dager i februar) eller HEKTA Kragerø (7 dager i august). Tidligere konfirmanter er generelt veldig fornøyd med konfirmanttiden og leir er en viktig grunn til dette!

For ungdommer med funksjonshemninger eller andre spesielle behov tilrettelegger vi et opplegg - konfirmasjon er for alle som ønsker det!