Mogreina kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Mogreina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i treenighetstiden
Liturg: Marit Rødningen Seines
Organist: Michel Peter Joseph Helena Zelissen
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp