Mogreina kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.1.2021 - kl.11.00

Til:3.1.2021 - kl.12.00

Sted:Mogreina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi åpenbaringsdag
Liturg: Marit Rødningen Seines
Prekentekst: Luk 2,40-52
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp