Mogreina kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Mogreina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Marit Rødningen Seines
Organist: Sabine Bayer
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd