Åpent hus

Praktisk informasjon

Fra:12.12.2019 - kl.11.00

Til:12.12.2019 - kl.13.00

Sted:

Arrangør:Åpent hus, Ullensaker menighet