Familiegudstjeneste Ullensaker kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.3.2020 - kl.11.00

Til:29.3.2020 - kl.12.00

Sted:Ullensaker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i faste
Liturg: Karl Ove Jeppestøl
Organist: Wollert Krohn-Hansen
Prekentekst: Joh 11,45-53
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd
Dåp