Gudstjeneste Ullensaker kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Ullensaker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Reidun Furuseth
Organist: Wollert Krohn-Hansen
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Håpets katedral
Merknader: maks 75 deltakere på gudstjenesten.
Nattverd