Gudstjeneste Ullensaker kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.00

Sted:Ullensaker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i åpb.tiden
Liturg: Reidun Furuseth
Prekentekst: Joh 4,4-26
Merknader: 17. januar er utsatt til etter 18. januar. Dette i henhold til nasjonale retningslinjer.

Gudstjenesten i Mogreina kirke strømmes via menighetens Facebook side.
Nattverd
Dåp