Velkommen til gudstjeneste!

Søndag er gudstjenestedag! Hver søndag feires det gudstjeneste i våre vakre kirker. Hit kommer familier som skal døpe barn. Hit kommer eldre som kjenner seg knyttet til kirken. Hit kommer unge voksne som føler at kirken gir rom for deres liv, og hit kommer barn og unge som finner sin plass i gudstjenestefellesskapet. Her finner du oversikt over gudstjenestene i Ullensaker kommune torsdag 22. og søndag 25. februar. Velkommen til fellesskap og glede!

GUDSTJENESTEANNONSE FOR TORSDAG 22. FEBRUAR

JESSHEIM KIRKE KL. 1900:
Hverdagsmesse v/Marit Rødningen Seines, Svein Skarholm og Jorunn Aasen Devold. Nattverd. Kveldsmat.

 

GUDSTJENESTEANNONSER FOR SØNDAG 25. FEBRUAR

FURUSET KIRKE KL. 1100:
Gudstjeneste v/Steinar Tosterud og Madelen Jostad. Nattverd.

JESSHEIM KIRKE KL. 1100:
Gudstjeneste v/Bjarne Olaf Weider, Svein Skarholm og Jorunn Aasen Devold. Avskjed med prostiprest Svein Skarholm. Dåp og nattverd. Randi Anita Jacobsen (trompet) deltar. Kirkekaffe. Kirkeskyss: tlf. 468 11 009.

ULLENSAKER KIRKE KL. 1100:
Gudstjeneste v/Knut Ertzeid og Wollert Krohn-Hansen. Dåp og nattverd.

 

Kontaktinformasjon for Ullensaker Kirkelige Fellesråd

Dersom du har konkrete spørsmål om de kirkelige handlingene, eller du ønsker å gjøre avtale om dåp eller vigsel, ta kontakt med menighetskontoret i ditt sokn.

Har du spørsmål om gravferd, feste av gravsted, stell av graver eller andre spørsmål relatert til kirkegård og kirkebygg, ta kontakt med kirkevergens kontor.

Kirkevergens kontor
Kirkeverge
Dene Støe: 66 10 81 46 /
957 37 009

Konsulent
Helle Thode: 66 10 81 45 /
412 73 472

Prosten på Øvre Romerike
Bjarne Olaf Weider:
63 94 40 22/95 05 43 75

Postadresse fellesrådet/
kirkevergen:
Postboks 470
2051 Jessheim