Velkommen til gudstjeneste!

Søndag er gudstjenestedag! Hver søndag feires det gudstjeneste i våre vakre kirker. Hit kommer familier som skal døpe barn. Hit kommer eldre som kjenner seg knyttet til kirken. Hit kommer unge voksne som føler at kirken gir rom for deres liv, og hit kommer barn og unge som finner sin plass i gudstjenestefellesskapet. Her finner du oversikt over gudstjenestene i Ullensaker kommune i sommer. Velkommen til fellesskap og glede!

GUDSTJENESTEANNONSER FOR SØNDAG 9. JULI 

FURUSET KIRKE KL 1100:
Gudstjeneste v/Sverre Kragset og Wollert Krohn-Hansen. Nattverd.

HOVIN KIRKE KL 1100:
Sommergudstjeneste v/Per-Kristian Bandlien og Steinar Bjørnsengen. Dåp og nattverd.

 

GUDSTJENESTEANNONSER FOR SØNDAG 16. JULI 

JESSHEIM KIRKE KL 1100:
Sommergudstjeneste v/Svein Skarholm og Steinar Bjørnsengen. Dåp og nattverd.

ULLENSAKER KIRKE KL 1100:
Gudstjeneste v/Sverre Kragset og Wollert Krohn-Hansen. Nattverd.

     

GUDSTJENESTEANNONSER FOR SØNDAG 23. JULI 

FURUSET KIRKE KL 1100:
Gudstjeneste v/Steinar Tosterud og Madelen Jostad. Nattverd.

MOGREINA KIRKE KL 1100:
Sommergudstjeneste v/Svein Skarholm og Steinar Bjørnsengen. Dåp og nattverd.

 

GUDSTJENESTEANNONSER FOR SØNDAG 30. JULI

HOVIN KIRKE KL 1100:
Sommergudstjeneste v/Marit Rødningen Seines og Margaux Claire Lamont. Dåp og nattverd.

ULLENSAKER KIRKE KL 1100:
Gudstjeneste v/Steinar Tosterud og Madelen Jostad. Dåp og nattverd.

 

GUDSTJENESTEANNONSER FOR SØNDAG 6. AUGUST:

FURUSET KIRKE KL 1100:
Gudstjeneste v/Steinar Tosterud og Madelen Jostad. Nattverd.

JESSHEIM KIRKE KL 1100:
Sommergudstjeneste v/Marit Rødningen Seines og Jorunn Aasen Devold. Dåp og nattverd.

 

 

Kontaktinformasjon for Ullensaker Kirkelige Fellesråd

Dersom du har konkrete spørsmål om de kirkelige handlingene, eller du ønsker å gjøre avtale om dåp eller vigsel, ta kontakt med menighetskontoret i ditt sokn.

Har du spørsmål om gravferd, feste av gravsted, stell av graver eller andre spørsmål relatert til kirkegård og kirkebygg, ta kontakt med kirkevergens kontor.

Kirkevergens kontor
Kirkeverge
Dene Støe: 66 10 81 46 /
957 37 009

Konsulent
Helle Thode: 66 10 81 45 /
412 73 472

Prosten på Øvre Romerike
Bjarne Olaf Weider:
63 94 40 22/95 05 43 75