Velkommen til gudstjeneste!

Søndag er gudstjenestedag! Hver søndag feires det gudstjeneste i våre vakre kirker. Hit kommer familier som skal døpe barn. Hit kommer eldre som kjenner seg knyttet til kirken. Hit kommer unge voksne som føler at kirken gir rom for deres liv, og hit kommer barn og unge som finner sin plass i gudstjenestefellesskapet. Her finner du oversikt over gudstjenestene i Ullensaker kommune torsdag 19. og søndag 22. april. Velkommen til fellesskap og glede!

GUDSTJENESTE TORSDAG 19. APRIL

JESSHEIM KIRKE KL. 1900:
Hverdagsmesse v/Kjerstin Brede Teigen, Lasse Thorvaldsen og Jorunn Aasen Devold. Nattverd. Kveldsmat og årsmøte etter gudstjenesten.


GUDSTJENESTER SØNDAG 22. APRIL

FURUSET KIRKE KL. 1100:
Gudstjeneste v/Steinar Tosterud, Jorunn Stokstad og Madelen Jostad. Tårnagentene deltar. Nattverd.

HOVIN KIRKE KL. 1100:
Gudstjeneste v/Per-Kristian Bandlien, Lasse Thorvaldsen og Jorunn Aasen Devold. Dåp. Tårnagentene deltar. Kirkeskyss: tlf. 916 46 444.

MOGREINA KIRKE KL. 1100:
Gudstjeneste v/Marit Rødningen Seines og Odd Øystein Delbekk. Speiderne deltar.

ULLENSAKER KIRKE KL. 1100:
Gudstjeneste v/Reidun Furuseth og Steinar Bjørnsengen. Dåp og nattverd.

 

Kontaktinformasjon for Ullensaker Kirkelige Fellesråd

Dersom du har konkrete spørsmål om de kirkelige handlingene, eller du ønsker å gjøre avtale om dåp eller vigsel, ta kontakt med menighetskontoret i ditt sokn.

Har du spørsmål om gravferd, feste av gravsted, stell av graver eller andre spørsmål relatert til kirkegård og kirkebygg, ta kontakt med kirkevergens kontor.

Kirkevergens kontor
Kirkeverge
Dene Støe: 66 10 81 46 /
957 37 009

Konsulent
Helle Thode: 66 10 81 45 /
412 73 472

Prosten på Øvre Romerike
Bjarne Olaf Weider:
63 94 40 22/95 05 43 75

Postadresse fellesrådet/
kirkevergen:
Postboks 470
2051 Jessheim