Gudstjeneste Eina kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.6.2020 - kl.11.00

Til:1.6.2020 - kl.12.00

Sted:Eina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. pinsedag
Liturg: Berit Rinde
Organist: Arnfinn hasle
Prekentekst: Joh 16,5-11
Nattverd
Dåp