Gudstjeneste Eina kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Eina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Berit Rinde
Organist: Kolbjørn Teien
Prekentekst: Joh 14,1-4
Nattverd
Dåp