Gudstjeneste Eina kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.18.00

Til:1.11.2020 - kl.19.00

Sted:Eina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Berit Rinde
Prekentekst: Matt 5,1-12
Nattverd