Gudstjeneste Eina kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.11.00

Til:25.10.2020 - kl.12.00

Sted:Eina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Berit Rinde
Organist: Anne Karin Gresbakken
Prekentekst: Luk 13,22-30
Merknader: Gullkonfirmantsamling
Nattverd
Dåp