Gudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.11.00

Til:7.6.2020 - kl.12.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Arild Kjeilen
Organist: Sindre Hovland
Prekentekst: Matt 28,16-20
Offerformål: Normisjon Oppland
Nattverd