Gudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.11.00

Til:23.2.2020 - kl.12.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Kristin Brynjulvsrud
Prekentekst: Joh 17,20-26
Nattverd
Dåp