Gudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.11.00

Til:13.12.2020 - kl.12.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Arild Kjeilen
Organist: Sindre Hovland
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Kirkens bymisjon
Nattverd
Dåp