La beina gå, la hjertet slå

Praktisk informasjon

Fra:25.11.2020 - kl.12.00

Til:25.11.2020 - kl.14.00

Sted:

Arrangør:

Gåtur, kaffekos og stoltrim
Vi møtes kl.12.00 utenfor M-senteret på Reinsvoll og går en tur i nærmiljøet. Etter turen drikker vi kaffe, prater sammen og har stoltrim til musikk.
Hjertelig velkommen!