Gudstjeneste Eina kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Sted:Eina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Berit Rinde
Organist: Anne Karin Gresbakken
Prekentekst: Matt 21,1-11
Merknader: Bok til 4-åringer
Nattverd
Dåp