Gudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.11.00

Til:31.1.2021 - kl.12.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Arild Kjeilen
Organist: Sindre Hovland
Prekentekst: Mark 4,26-34
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd