Gudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.6.2021 - kl.11.00

Til:27.6.2021 - kl.12.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: Arild Kjeilen
Organist: Kristin Brynjulvsrud
Prekentekst: Matt 7,21-29
Nattverd
Dåp