Gudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: Solveig Haugen Tusvik
Organist: Bram Janssens
Prekentekst: Joh 1,35-51
Nattverd
Dåp