Sommeråpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2021 - kl.13.00

Til:4.8.2021 - kl.17.00

Sted:Raufoss kirke - Kirkevegen 5 2830

Arrangør:

Enkel kaffeservering, mulighet for lystenning, samtale eller stillhet.