Gravferd

Ta en prat innad i familien mens dere lever. Gi hverandre informasjon om hvilke ønsker dere har for seremoni og gravlegging. Her følger informasjon om forholdene i Åfjord.

Samhold i familien er viktig for å takle sorgen. I tillegg finnes det ressurspersoner i kommunen eller i det tros- eller livssynssamfunnet som du selv eller avdøde var medlem i som kan bistå i sorgarbeidet. Men i tillegg til sorgen, er det også mange praktiske oppgaver å løse. De fleste henvender seg til et begravelsesbyrå for å få bistand med alt det praktiske.

Begravelsesbyrået henviser også videre til prest eller seremonimester og til gravplassansvarlig. Noen ønsker å tilrettelegge for seremonien på egen hånd. Da er det viktig å sette seg grundig inn i regelverket slik at alle formaliteter kommer på plass. I samråd med gravplassansvarlig avklares gravsted. Prest/seremonimester og kirkekontoret kan ellers bistå med annen hjelp etter pårørendes ønsker.