Musikkoret HÅP - Åfjord

Kontaktinformasjon for Musikkoret HÅP - Åfjord

Musikkoret HÅP

Korets dirigent: Arnhild Saltbones,
Selnesveien 265,7170 Åfjord.
Mobil: 414 31 623
Epost: asaltbones@hotmail.com

 

Styrets leder: Jan Egil Amlien
Børmarkveien 38, 
7170 Åfjord. 
Mobil: 986 17 032
Epost: janegilamlien@online.no

Korets bankkonto 4345 10 52943

Semesteravgift er pt kr 300