Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.11.2018 - kl.16.00

Til:4.11.2018 - kl.17.00

Sted:Trygdepensjonatet

Arrangør:

Gudstjeneste v/ Kristian Kjenes

Allehelgensdag

Nattverd