Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.11.2018 - kl.11.00

Til:4.11.2018 - kl.12.00

Sted:Åfjord helsesenter

Arrangør:

Gudstjeneste v/ Kristian Kjenes

Allehelgensdag

Nattverd