Gregoriansk tidebønn

Praktisk informasjon

Fra:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Sted:Ås kirke

Arrangør:Håkon Andersen og Ås menighet

Tradisjonen med å be til faste tider av døgnet har fulgt kirken helt fra aposteltiden (Apg 3,1) og er en arv fra jødedommen. Under middelalderen utviklet den gregorianske sangen seg i klostrene i forbindelse med tidebønner og messefeiring. Dette repertoaret av melodier er uten tvil vestkirkens største kirkemusikalske ressurs. Flere av de viktigste menighetssalmene fra reformasjonstiden som Folkefrelsar, til oss kom, og Kom, Hellig Ånd med skapermakt har melodier som bygger direkte på tilsvarende gregorianske hymner. I våre dager er det en økende interesse for gregoriansk tidebønn blant evangelisk kristne. Dette gjelder ikke bare høykirkelige lutheranere, men også f. eks. pinsevenner. Tidebønn egner seg utmerket som økumenisk møtepunkt fordi det er bønn med bibelens egne ord, spesielt Salmenes bok. Denne høsten vil vi gjøre et forsøk med gregoriansk aftenbønn (kompletorium) annenhver onsdag kl. 21.00 i Ås kirke. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper. Man lærer melodiene ved å lytte, ved å delta og eventuelt ved hjelp av noter. Hvis noen ønsker litt ekstra øving, kan vi avtale det etter hvert. Ås menighetsråd og sogneprest har lagt til rette for å bruke Ås kirke til disse tidebønnene. Undertegnede står for opplegget og den praktiske gjennomføringen. Vi håper dette kan være et bidrag til bønnelivet for folk i Ås. Håkon Andersen