Ås menighet

Kontaktinformasjon for Ås menighet

Ås Kirke
Kirkeveien 35

Kontoradresse: Sagaveien 3

E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no