Keltisk messe

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.18.00

Til:15.10.2017 - kl.20.00

Sted:Nordby kirke

Arrangør:Nordby menighet

Sigurd Bakke og Hilde Veidahl Wang. Velkomst til ny sokneprest, Jan Kay Krystad. Menighetsfest.